onDEX Community

I'm Duy profile picture

I'm Duy

from duy.asia

Location Thai Nguyen, Viet Nam Joined Joined on  Personal website https://duy.asia twitter website
Hướng dẫn cài đặt Oasys Node

Hướng dẫn cài đặt Oasys Node

Reactions 3 Comments
1 min read
EtherDrops là gì? Hướng dẫn sử dụng con bot này

EtherDrops là gì? Hướng dẫn sử dụng con bot này

Reactions 3 Comments
10 min read
Hướng dẫn cài đặt Archway Node

Hướng dẫn cài đặt Archway Node

Reactions 9 Comments
3 min read
Hướng dẫn cài đặt Pontem Node

Hướng dẫn cài đặt Pontem Node

Reactions 6 Comments
5 min read
Hướng dẫn cài đặt Aptos Node

Hướng dẫn cài đặt Aptos Node

Reactions 6 Comments
7 min read
Hướng dẫn cài đặt StarkNet Node

Hướng dẫn cài đặt StarkNet Node

Reactions 6 Comments
2 min read
League Of Kingdoms (LOKA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử LOKA Token

League Of Kingdoms (LOKA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử LOKA Token

Reactions 4 Comments
6 min read
Xuất hiện Gas DAO (ΞGAS) – dự án airdrop token cho người trả nhiều phí gas trên Ethereum

Xuất hiện Gas DAO (ΞGAS) – dự án airdrop token cho người trả nhiều phí gas trên Ethereum

Reactions 2 Comments
3 min read
Các công cụ dùng để soi ví

Các công cụ dùng để soi ví

Reactions 4 Comments
7 min read
Soi ví là gì? Một số mẹo khi soi ví

Soi ví là gì? Một số mẹo khi soi ví

Reactions 4 Comments
6 min read
OpenDAO (SOS) – dự án mới airdrop token cho người dùng OpenSea

OpenDAO (SOS) – dự án mới airdrop token cho người dùng OpenSea

Reactions 4 Comments
4 min read
Binance Smart Chain là gì?

Binance Smart Chain là gì?

Reactions 6 Comments
22 min read
Binance ra mắt BNB Auto-burn, SHIB tăng 10% khi 706 triệu SHIB bị đốt trong 24h

Binance ra mắt BNB Auto-burn, SHIB tăng 10% khi 706 triệu SHIB bị đốt trong 24h

Reactions 2 Comments
4 min read
Bitcoin vượt qua mức giá $50,000 vào ngày Lễ Giáng sinh

Bitcoin vượt qua mức giá $50,000 vào ngày Lễ Giáng sinh

Reactions 2 Comments
4 min read
Các bước research một dự án

Các bước research một dự án

Reactions 2 Comments
6 min read
Tăng trưởng "thần tốc", Terra liên tục phá ATH - Đâu mới là giới hạn của Terra?

Tăng trưởng "thần tốc", Terra liên tục phá ATH - Đâu mới là giới hạn của Terra?

Reactions 2 Comments
9 min read
Triển khai Staking Pool - Solana và những nước đi mới cho ngòi nổ tiếp theo

Triển khai Staking Pool - Solana và những nước đi mới cho ngòi nổ tiếp theo

Reactions 6 Comments
7 min read
loading...