onDEX Community

Cover image for Xuất hiện Gas DAO (ΞGAS) – dự án airdrop token cho người trả nhiều phí gas trên Ethereum
I'm Duy
I'm Duy

Posted on • Originally published at coin68.com

Xuất hiện Gas DAO (ΞGAS) – dự án airdrop token cho người trả nhiều phí gas trên Ethereum

Làn sóng airdrop/retroactive tháng 12 tiếp tục với Gas DAO – dự án tuyên bố sẽ phân bổ token ΞGAS dựa trên số phí gas người dùng đã sử dụng trên mạng Ethereum.

Gas DAO

Ra mắt vào sáng ngày 29/12, Gas DAO tuyên bố họ có tham vọng trở thành “tiếng nói và nhịp đập” của cộng đồng người dùng Ethereum, từ nhà đầu tư DeFi, người dùng dApp, người chơi GameFi và cả nhà sưu tập NFT, thông qua việc thiết lập một tổ chức phi tập trung tự quản (DAO).

Để trao quyền cho tổ chức DAO này, Gas DAO sẽ tiến hành airdrop token của mình là ΞGAS cho những người dùng Ethereum đã chi hơn 1559 USD để trả phí gas trên mạng lưới. Con số 1559 ám chỉ đến EIP-1559, đề xuất thiết lập base fee cho giao dịch Ethereum và đốt đi lượng phí này, đã được triển khai trên Ethereum vào tháng 8.

Theo những thông tin mà Gas DAO cung cấp, ΞGAS là một token ERC-20 phát hành trên Ethereum với tổng cung là 1 nghìn tỷ đơn vị. Trong đó:

  • 55% tổng cung sẽ được airdrop thẳng cho người dùng ETH;
  • 30% giữ lại làm quỹ cho tổ chức DAO sau này;
  • 15% token được dành của đội ngũ phát triển dự án (với 20% được mở khóa ngay, còn 80% bị khóa lại trong vòng 6 tháng).

Phân bổ token của Gas DAO (ΞGAS)

Công dụng chính của ΞGAS sẽ là tham gia vào hoạt động quản trị của Gas DAO. Những người nắm giữ từ 1 tỷ ΞGAS trở lên sẽ có thể tạo đề xuất cho cộng đồng DAO, còn những ai sở hữu từ 1,78 triệu ΞGAS sẽ được xem là một thành viên cộng đồng và tham gia vào kênh Discord của dự án. Gas DAO cho biết sẽ sớm đăng tải thông tin chi tiết về cách thức tham gia quản trị trong những ngày tới.

Gas DAO tuyên bố đã tiến hành chụp số dư toàn bộ địa chỉ Ethereum tại block số 13880000, đào lên vào ngày 26/12/2021. Theo đó, có 634.429 địa chỉ ví ETH đã chi tiêu từ 1559 USD làm phí giao dịch Ethereum.

Người dùng đủ điều kiện đã có thể kết nối ví đến trang web của Gas DAO và tiến hành nhận token ΞGAS. Ở thời điểm thực hiện bài viết, token ΞGAS vẫn chưa được niêm yết trên bất kỳ sàn CEX lớn nào, nhưng đã có mặt trên các sàn DEX như Uniswap và SushiSwap.

Discussion (0)