onDEX Community

onDEX Community profile picture

onDEX Community

14/06/22: Bitcoin = $20k

Location Da Nang, Viet Nam Joined Joined on  Personal website https://ondex.app twitter website
Low Cap Coin là gì? 5 bước đầu tư Coin Low Cap cho người mới

Low Cap Coin là gì? 5 bước đầu tư Coin Low Cap cho người mới

Reactions 3 Comments
25 min read
ERC-3525 là gì? Chuẩn token dành cho Semi-fungible Token

ERC-3525 là gì? Chuẩn token dành cho Semi-fungible Token

Reactions 3 Comments
10 min read
Smart Contract là gì? Cách hoạt động của hợp đồng thông minh

Smart Contract là gì? Cách hoạt động của hợp đồng thông minh

Reactions 6 Comments
7 min read
Solidity là gì? Có nên học Solidity để làm Blockchain không?

Solidity là gì? Có nên học Solidity để làm Blockchain không?

Reactions 9 Comments
7 min read
Thanh khoản tập trung (CLMM) là gì? Mô hình AMM tiềm năng thế hệ mới

Thanh khoản tập trung (CLMM) là gì? Mô hình AMM tiềm năng thế hệ mới

Reactions 6 Comments
12 min read
Vampire Attack là gì? Những cỗ máy thu hút thanh khoản trong DeFi

Vampire Attack là gì? Những cỗ máy thu hút thanh khoản trong DeFi

Reactions 4 Comments
9 min read
Thị trường Lending trong Crypto bao gồm những gì?

Thị trường Lending trong Crypto bao gồm những gì?

Reactions 2 Comments
8 min read
ASIC là gì? Ứng dụng của ASIC trong hoạt động khai thác tiền điện tử

ASIC là gì? Ứng dụng của ASIC trong hoạt động khai thác tiền điện tử

Reactions 2 Comments
7 min read
Yield Farming là gì? Tìm hiểu về thuật ngữ Yield Farming (chi tiết)

Yield Farming là gì? Tìm hiểu về thuật ngữ Yield Farming (chi tiết)

Reactions 4 Comments
9 min read
Multichain (MULTI) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MULTI

Multichain (MULTI) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MULTI

Reactions 4 Comments
9 min read
ve(3,3) của Andre Cronje là gì và có gì đặc biệt?

ve(3,3) của Andre Cronje là gì và có gì đặc biệt?

Reactions 8 Comments
6 min read
Báo cáo Binance Smart Chain 2021: Bước tiến thần kỳ của hệ BSC trong năm qua

Báo cáo Binance Smart Chain 2021: Bước tiến thần kỳ của hệ BSC trong năm qua

Reactions 6 Comments
23 min read
RPC Node là gì? Tầm quan trọng của RPC Node trong Blockchain

RPC Node là gì? Tầm quan trọng của RPC Node trong Blockchain

Reactions 4 Comments
6 min read
IPFS là gì? Tiềm năng của IPFS trong Blockchain

IPFS là gì? Tiềm năng của IPFS trong Blockchain

Reactions 4 Comments
6 min read
BTC Dominance (BTC.D) là gì? Tổng quan về Bitcoin Dominance

BTC Dominance (BTC.D) là gì? Tổng quan về Bitcoin Dominance

Reactions 4 Comments
9 min read
FOMO là gì? FUD là gì? Tips để tránh các hội chứng tâm lý khi đầu tư Crypto

FOMO là gì? FUD là gì? Tips để tránh các hội chứng tâm lý khi đầu tư Crypto

Reactions 4 Comments
9 min read
Fear & Greed Index là gì? Cách đọc chỉ số Sợ hãi & Tham lam chính xác

Fear & Greed Index là gì? Cách đọc chỉ số Sợ hãi & Tham lam chính xác

Reactions 4 Comments
6 min read
DeFi Options Vaults (DOVs) là gì? Giải pháp mang lại “Organic Yield" trong DeFi

DeFi Options Vaults (DOVs) là gì? Giải pháp mang lại “Organic Yield" trong DeFi

Reactions 4 Comments
19 min read
Báo cáo Near 2021: Bệ phóng vững chắc cho tên lửa 2022

Báo cáo Near 2021: Bệ phóng vững chắc cho tên lửa 2022

Reactions 4 Comments
12 min read
Báo cáo Solana 2021: Một năm bùng nổ trong mọi lĩnh vực

Báo cáo Solana 2021: Một năm bùng nổ trong mọi lĩnh vực

Reactions 4 Comments
11 min read
DeFi 2.0 là gì? Chuẩn bị gì cho xu hướng khổng lồ tiếp theo?

DeFi 2.0 là gì? Chuẩn bị gì cho xu hướng khổng lồ tiếp theo?

Reactions 2 Comments
15 min read
DeFi là gì? Tổng quan về tiềm năng & cơ hội đầu tư trong DeFi

DeFi là gì? Tổng quan về tiềm năng & cơ hội đầu tư trong DeFi

Reactions 2 Comments
21 min read
Avalanche Consensus – Nét riêng của blockchain Avalanche

Avalanche Consensus – Nét riêng của blockchain Avalanche

Reactions 6 Comments
8 min read
DEX Aggregator là gì? Tại sao chúng lại quan trọng?

DEX Aggregator là gì? Tại sao chúng lại quan trọng?

Reactions 4 Comments
4 min read
Hợp đồng quyền chọn (Option) là gì? Đặc điểm của giao dịch quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn (Option) là gì? Đặc điểm của giao dịch quyền chọn

Reactions 2 Comments
9 min read
Privacy là gì? Chìa khóa cho sự tự do khi tham gia Crypto

Privacy là gì? Chìa khóa cho sự tự do khi tham gia Crypto

Reactions 4 Comments
14 min read
EVM (Ethereum Virtual Machine) là gì?

EVM (Ethereum Virtual Machine) là gì?

Reactions 7 Comments
26 min read
Blockchain Explorer là gì? Kiểm tra giao dịch trên Blockchain bằng Block Explorer

Blockchain Explorer là gì? Kiểm tra giao dịch trên Blockchain bằng Block Explorer

Reactions 4 Comments
8 min read
Avalanche (AVAX) là gì? Toàn tập về tiền điện tử AVAX

Avalanche (AVAX) là gì? Toàn tập về tiền điện tử AVAX

Reactions 8 Comments
8 min read
Tokenomics là gì? Ván bài lật ngửa với nhà tạo lập thị trường

Tokenomics là gì? Ván bài lật ngửa với nhà tạo lập thị trường

Reactions 4 Comments
30 min read
White Paper là gì? Tầm quan trọng của White Paper trong đầu tư Crypto

White Paper là gì? Tầm quan trọng của White Paper trong đầu tư Crypto

Reactions 6 Comments
7 min read
Users Pool là gì? Vũ khí giúp dự án bùng nổ trong thời gian ngắn

Users Pool là gì? Vũ khí giúp dự án bùng nổ trong thời gian ngắn

Reactions 4 Comments
12 min read
loading...