onDEX Community

Quỳnh Bae profile picture

Quỳnh Bae

404 bio not found

Location Nha Trang, Viet Nam Joined Joined on 
"Săn" Retroactive Airdrop nào tiếp theo?

"Săn" Retroactive Airdrop nào tiếp theo?

Reactions 6 Comments
7 min read
Pop-up lừa đảo người dùng MetaMask xuất hiện trên các trang web CoinGecko, Etherscan, DexTools

Pop-up lừa đảo người dùng MetaMask xuất hiện trên các trang web CoinGecko, Etherscan, DexTools

Reactions 3 Comments
3 min read
Săn Airdrop & Retroactive trên các Layer 2: Đâu là cơ hội tiếp theo?

Săn Airdrop & Retroactive trên các Layer 2: Đâu là cơ hội tiếp theo?

Reactions 3 Comments
17 min read
Đánh giá dự án MojitoSwap (MJT)

Đánh giá dự án MojitoSwap (MJT)

Reactions 7 Comments
5 min read
Giao thức Multichain (AnySwap) là gì? Những điều cần biết về Multichain và token MULTI

Giao thức Multichain (AnySwap) là gì? Những điều cần biết về Multichain và token MULTI

Reactions 7 Comments
6 min read
HyperJump (JUMP) là gì? Toàn tập về tiền điện tử JUMP

HyperJump (JUMP) là gì? Toàn tập về tiền điện tử JUMP

Reactions 4 Comments
6 min read
DAO có nghĩa là hoàn toàn tự trị và phi tập trung, nhưng có phải vậy không?

DAO có nghĩa là hoàn toàn tự trị và phi tập trung, nhưng có phải vậy không?

Reactions 4 Comments
9 min read
KoffeeSwap (KOFFEE) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KOFFEE

KoffeeSwap (KOFFEE) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KOFFEE

Reactions 4 Comments
5 min read
DeFi 2.0 và DeFi 3.0

DeFi 2.0 và DeFi 3.0

Reactions 4 Comments
5 min read
Hệ sinh thái Metis: Layer-2 Optimistic Rollups đầu tiên có token

Hệ sinh thái Metis: Layer-2 Optimistic Rollups đầu tiên có token

Reactions 4 Comments
11 min read
SundaeSwap (SUNDAE) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SUNDAE

SundaeSwap (SUNDAE) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SUNDAE

Reactions 4 Comments
8 min read
Tribeca là gì? Toàn tập về nền tảng Tribeca trên Solana

Tribeca là gì? Toàn tập về nền tảng Tribeca trên Solana

Reactions 6 Comments
7 min read
Quickswap (QUICK) là gì? Toàn tập về tiền điện tử QUICK

Quickswap (QUICK) là gì? Toàn tập về tiền điện tử QUICK

Reactions 4 Comments
5 min read
Osmosis (OSMO) là gì? Thông tin chi tiết về dự án Osmosis và OSMO token

Osmosis (OSMO) là gì? Thông tin chi tiết về dự án Osmosis và OSMO token

Reactions 2 Comments
7 min read
VVS Finance (VVS) là gì? Toàn tập về tiền điện tử VVS

VVS Finance (VVS) là gì? Toàn tập về tiền điện tử VVS

Reactions 4 Comments
4 min read
SecretSwap (SEFI) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SEFI

SecretSwap (SEFI) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SEFI

Reactions 2 Comments
5 min read
TerraSwap và Terra Station là gì? AMM trên Terra blockchain (LUNA)

TerraSwap và Terra Station là gì? AMM trên Terra blockchain (LUNA)

Reactions 4 Comments
10 min read
Ref Finance (REF) là gì? Toàn tập về tiền điện tử REF

Ref Finance (REF) là gì? Toàn tập về tiền điện tử REF

Reactions 4 Comments
7 min read
Serum (SRM) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SRM

Serum (SRM) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SRM

Reactions 4 Comments
4 min read
SpookySwap (BOO) là gì? Toàn tập về tiền điện tử BOO

SpookySwap (BOO) là gì? Toàn tập về tiền điện tử BOO

Reactions 4 Comments
6 min read
Trader Joe (JOE) là gì? Toàn tập về tiền điện tử JOE

Trader Joe (JOE) là gì? Toàn tập về tiền điện tử JOE

Reactions 4 Comments
6 min read
PancakeSwap là gì? Hướng dẫn sử dụng PancakeSwap (chi tiết)

PancakeSwap là gì? Hướng dẫn sử dụng PancakeSwap (chi tiết)

Reactions 4 Comments
10 min read
Uniswap là gì? Tổng quan về UniSwap V2 - DEX độc đáo của giới DeFi

Uniswap là gì? Tổng quan về UniSwap V2 - DEX độc đáo của giới DeFi

Reactions 2 Comments
18 min read
Review thị trường Bitcoin (Quý IV - 2021)

Review thị trường Bitcoin (Quý IV - 2021)

Reactions 2 Comments
9 min read
Review thị trường Bitcoin (Quý III - 2021)

Review thị trường Bitcoin (Quý III - 2021)

Reactions 2 Comments
4 min read
Review thị trường Bitcoin (Quý II - 2021)

Review thị trường Bitcoin (Quý II - 2021)

Reactions 4 Comments
5 min read
Review thị trường Bitcoin (Quý I - 2021)

Review thị trường Bitcoin (Quý I - 2021)

Reactions 4 Comments
9 min read
Lydia Finance (LYD) là gì? Toàn tập về tiền điện tử LYD

Lydia Finance (LYD) là gì? Toàn tập về tiền điện tử LYD

Reactions 6 Comments
4 min read
Gameswap (GSWAP) là gì? Toàn tập về tiền điện tử GSWAP

Gameswap (GSWAP) là gì? Toàn tập về tiền điện tử GSWAP

Reactions 8 Comments
5 min read
BlockchainSpace (GUILD) là gì? Toàn tập về tiền điện tử GUILD

BlockchainSpace (GUILD) là gì? Toàn tập về tiền điện tử GUILD

Reactions 4 Comments
9 min read
Prism (PRISM) là gì? Toàn tập về dự án DEX Aggregator trên Solana

Prism (PRISM) là gì? Toàn tập về dự án DEX Aggregator trên Solana

Reactions 4 Comments
4 min read
Pontem Network - một dự nhằm trở thành phiên bản phi tập trung hơn của Facebook Diem

Pontem Network - một dự nhằm trở thành phiên bản phi tập trung hơn của Facebook Diem

Reactions 4 Comments
2 min read
Pontem Network – Cầu nối cho blockchain Diem của Facebook trên Polkadot

Pontem Network – Cầu nối cho blockchain Diem của Facebook trên Polkadot

Reactions 6 Comments
15 min read
Hướng dẫn tạo Domain trên Unstoppable Domain, có cơ hội nhận airdrop như ENS

Hướng dẫn tạo Domain trên Unstoppable Domain, có cơ hội nhận airdrop như ENS

Reactions 4 Comments
6 min read
KlimaDAO (KLIMA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KLIMA

KlimaDAO (KLIMA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KLIMA

Reactions 4 Comments
12 min read
Solarbeam (SOLAR) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SOLAR Token

Solarbeam (SOLAR) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SOLAR Token

Reactions 4 Comments
4 min read
Phân tích mô hình hoạt động Saros Finance - Hệ sinh thái DeFi hoàn chỉnh trên Solana

Phân tích mô hình hoạt động Saros Finance - Hệ sinh thái DeFi hoàn chỉnh trên Solana

Reactions 4 Comments
15 min read
Hướng dẫn sử dụng Saros Finance - góc săn retroactive

Hướng dẫn sử dụng Saros Finance - góc săn retroactive

Reactions 6 Comments
6 min read
Saros Finance (SAROS) là gì?

Saros Finance (SAROS) là gì?

Reactions 4 Comments
5 min read
Hướng dẫn sử dụng Celer (CELR) để có cơ hội nhận Retroactive

Hướng dẫn sử dụng Celer (CELR) để có cơ hội nhận Retroactive

Reactions 2 Comments
4 min read
Hướng dẫn sử dụng sàn Wardenswap (WAD) có cơ hội nhận Retroactive

Hướng dẫn sử dụng sàn Wardenswap (WAD) có cơ hội nhận Retroactive

Reactions 2 Comments
5 min read
Retroactive là gì? Cơ hội ngàn vàng hiếm có với vốn 0 đồng

Retroactive là gì? Cơ hội ngàn vàng hiếm có với vốn 0 đồng

Reactions 4 Comments
30 min read
loading...