onDEX

onDEX is a community of amazing users

Log in to customize your experience and get involved.

Create new account Log in
loading...

Posts

Các bước research một dự án

Các bước research một dự án

Comments
6 min read
Starkware là gì? Giải pháp mở rộng Layer 2 mới cho Ethereum?

Starkware là gì? Giải pháp mở rộng Layer 2 mới cho Ethereum?

Comments
8 min read
MonoX Finance (MONO) là gì? Dự án IEO trên Huobi Primelist

MonoX Finance (MONO) là gì? Dự án IEO trên Huobi Primelist

Comments
5 min read
Saros Finance - góc retroactive

Saros Finance - góc retroactive

Reactions 1 Comments
1 min read
Secondary onDEX logo

onDEX is a community of amazing users

Log in to customize your experience and get involved.

Saros Finance (SAROS) là gì?

Saros Finance (SAROS) là gì?

Comments
5 min read
Pontem Network - một dự nhằm trở thành phiên bản phi tập trung hơn của Facebook Diem

Pontem Network - một dự nhằm trở thành phiên bản phi tập trung hơn của Facebook Diem

Comments
2 min read
Pontem Network – Cầu nối cho blockchain Diem của Facebook trên Polkadot

Pontem Network – Cầu nối cho blockchain Diem của Facebook trên Polkadot

Comments
15 min read
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) là gì?

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) là gì?

Comments
8 min read
Hướng dẫn sử dụng Celer (CELR) để có cơ hội nhận Retroactive

Hướng dẫn sử dụng Celer (CELR) để có cơ hội nhận Retroactive

Comments
4 min read
Retroactive là gì? Cơ hội kiếm tiền với số vốn 0 đồng

Retroactive là gì? Cơ hội kiếm tiền với số vốn 0 đồng

Reactions 1 Comments
30 min read
Hướng dẫn tạo Domain trên Unstoppable Domain, có cơ hội nhận airdrop như ENS

Hướng dẫn tạo Domain trên Unstoppable Domain, có cơ hội nhận airdrop như ENS

Comments
5 min read
Hướng dẫn sử dụng sàn Wardenswap (WAD) có cơ hội nhận Retroactive

Hướng dẫn sử dụng sàn Wardenswap (WAD) có cơ hội nhận Retroactive

Reactions 1 Comments
4 min read
Sushi hợp tác với Moonbeam: Tất cả thông tin mới bạn cần biết

Sushi hợp tác với Moonbeam: Tất cả thông tin mới bạn cần biết

Reactions 1 Comments
6 min read
Slippage là gì? Cách giảm thiểu trượt giá khi giao dịch

Slippage là gì? Cách giảm thiểu trượt giá khi giao dịch

Reactions 2 Comments
6 min read
Các công cụ dùng để soi ví

Các công cụ dùng để soi ví

Reactions 2 Comments
7 min read
Soi ví là gì? Một số mẹo khi soi ví

Soi ví là gì? Một số mẹo khi soi ví

Reactions 3 Comments
6 min read
loading...